MENÜKONGREYE --- GÜN KALDI

Konu Başlıkları

KONU BAŞLIKLARI

 • Özofagus
 • Peptik ülser 2020
 • PPI uzun süreli kullanım
 • H. Pylori tedavisi güncelleme
 • Gastroözofageal refünün ekstraintestinal manifestasyonları
 • GÖRH da medikal tedavi önerileri
 • Dispepsi
 • Gastrik bypass komplikasyonları
 • Probiyotiklerin GİS hastalıların tedavisinde kullanımı
 • Barrets özofagus tanı yaklaşım izlem ve tedavi
 • Çölyak hastalığı tanı ve yaklaşım
 • Akalazya (tanı ve tedavide güncel gelişmeler)
 • Antiagregan kullanımı ve GİS “gastroenterologlara öğütler”
 • UEGW 2020’den seçmeler
 • DDW 2020’den seçmeler
 • Kronik viral hepatitler 2020
 • Transplantasyon ve viral hepatitler
 • Kolestatik karaciğer hastalıkları
 • Ensefalopatili hastanın yönetimi
 • NASH (alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı)
 • NASH’ in endoskopik cerrahi ve medikal tedavisinde yeni ne var
 • Portal hipertansiyon
 • Siroz komplikasyonları
 • Alkole bağlı karaciğer hastalıkları
 • Otoimmun karaciğer hatalıkları
 • Hepatolojide çeşitlemeler
 • Vasküler karaciğer hastalıkları
 • Kolanjiyosellüler kanser
 • Karaciğer hastalıklarında de sık karşılaştığımız sorunlar karaciğer hastalıklarında tanı ve görüntüleme yöntemleri GİS
 • Barsak hastalıkları (İBH, İBS, konstipasyon/mikrobiyata) 2020
 • Tüm yönleriyle İBH
 • Gebelik ve barsak hastalıkları: İBH
 • İritabıl barsak sendromu: patofizyoloji, tanı/tedavi, fodmad diyet, İBH/İBS birlikteliği
 • İBH dışı kolitler: mikroskopik / kollajenöz / eozinofilik,
 • Mikrobiyota her yönüyle
 • Sağlık ve hastalıkta intestinal epitel, probiyotik / prebiyotik
 • Fekal translantasyon
 • Orta/alt GİS kanama
 • İnce/kalın barsak darlıkları
 • Anorektal hastalıklar
 • Kolorektal kanserde tarama ve izlem
 • Gıda alerjisi
 • Kolon divertiküler hastalık: klinik/tanı/evreleme/tedavi
 • İleus ve obstruksiyon
 • İnce barsak tümör tanı/tedavisi
 • Pankreas ve biliyer sistem (pankreas kanseri, akut pankreatit, pankreas herediter, familial ve genetik hastalıkları, otoimmun pankreatit, biliyer sistem taş hastalığı ve abdominal ultrasonografi vb.)
 • EUS temel eğitim
 • Pankreas hastalıkları ve EUS
 • Hepatobiliyer sistem ve EUS
 • Temel ESD
 • ERCP
 • Kolon
 • Kolesistogastrostomi-kolesistoduodenostomi