Detaylı Bilimsel Program

25 Kasım 2020, Çarşamba

Saat Salon 1 Saat Salon 2 Saat Salon 3
17:45-18:15 AÇILIŞ
Kongre Başkanı - Macit Gülten
Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı - Birol Özer
Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği Başkanı - Erdal Birol Bostancı
18:15-19:30 Başkanın Seçtikleri
Macit Gülten, Murat Aladağ, Zahide Şimşek
18:15-18:25 ÜLSERATİF KOLİT ENDOSKOPİK MAYO SKORUNUN YAPAY ZEKâ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
İlkay Ergenç
18:25-18:35 HCC TANISINDA CFDNA İLE RASSF1 VE CDKN2AIP GENİNDEKİ METİLASYONLAR YENİ BİOMARKER OLABİLİR Mİ?
Pelin Telli
18:35-18:45 DİYABETİK GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALARINDA ÖZOFAGUS EPİTEL DOKU BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE MOLEKÜLER EPİTELYAL BELİRTEÇLERİN ARAŞTIRILMASI; DİYABET VARLIĞI KORUYUCU
Sezgi Kıpçak
18:45-18:55 KOLOREKTAL ESD YÖNETİMİNDE NICE SINIFLAMASI İLE İLGİLİ DENEYİMİMİZ
Abdullah Murat Buyruk
18:55-19:05 COVID-19 PANDEMİSİNİN GASTROENTEROLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÜLKE ÇAPINDA PROSPEKTİF ANKET ÇALIŞMASI
Coşkun Özer Demirtaş
19:05-19:15 TÜRK TOPLUMUNDA PANKREAS DİVİSUM SIKLIĞI VE REKÜRREN AKUT PANKREATİT VE KRONİK PANKREATİTLİ HASTALARDA PREDİSPOZE EDİCİ BİR FAKTÖR OLARAK ROLÜ
Erkan Parlak
19:30 - 19:45 Ara
19:45-20:30 Uydu Sempozyum 1
2020 UEGW’den Güncellemeler
Konuşmacı: Ömer Özütemiz
20:30-20:45 Ara
20:45-21:15 Konferans: Post-IBD Hastalarındaki IBS-D'de Yeni Yaklaşım - Eozinofilik Kolopati
Oturum Başkanları: Birol Özer, Hülya Över Hamzaoğlu
Konuşmacı: Atilla Ertan
20:45 - 21:15 Konferans: Gastroözofageal Reflü Hastalığı Tedavisi Güncelleme 2020
Oturum Başkanları: Ülkü Dağlı, Eser Vardareli
Konuşmacı: Altay Çelebi
21:15-21:30 Ara
21:30-22:15 Uydu Sempozyum 2
Fonksiyonel Bağırsak Hastalıkları’nda Dumanı Tüten Yenilikler
Konuşmacı: Serhat Bor

 

26 Kasım 2020, Perşembe

Saat Salon 1 Saat Salon 2 Saat Salon 3
09:00 - 09:50 Sözlü Sunumlar - 1
Oturum Başkanları: Ömer Topalak, Levent Filik
09:00 - 11:00 2020 IDEN KSGE-TSG Joint Symposium
Moderators: Joo Young Cho, Hale Akpınar, Fatih Aslan, Müge Ustaoğlu
09:00 - 09:50 Sözlü Sunumlar - 2
Oturum Başkanları: Işılay Nadir, Cem Çekiç
09:00 - 09:15 Techniques and Tips for Difficult Gastric ESD
Jae Young Jang
09:15 - 09:20 Discussion
09:20 - 09:35 Understanding of ESD Devices
Gwang Ho Baik
09:35 - 09:40 Discussion
09:40 - 09:55 Impossible Endoscopic Submucosal Dissection; Techniques, Strategic Approaches and Equipments
Fatih Aslan
09:50 - 10:00 Ara 09:55 - 10:00 Discussion 09:50 - 10:00 Ara
10:00 - 11:10 Sözlü Sunumlar - 3
Oturum Başkanları: Banu Kara, Serkan Öcal
10:00 - 10:15 New Techniques in Endoscopic Submucosal Dissections; Laser Assited ESD and the Use of Clutch Cutter
Erdem Akbal
10:00 - 10:40 Sözlü Sunumlar - 4
Oturum Başkanları: Abdulvahit Yükselen, Yeşim Özen Alahdap
10:15 - 10:20 Discussion
10:20 - 10:35 Current treatment of IBD IN Korea
Joo Young Cho
10:35 - 10:40 Discussion
10:40 - 10:55 Update of Peroral Cholangioscopy for Biliary Disease
Jong Ho Moon
10:55 - 11:00 Discussion
11:10 - 11:20 Ara 11:10 - 11:20 Ara 10:40 - 10:50 Ara
11:20 - 12:20 Sözlü Sunumlar - 6
Oturum Başkanları: Ulus Salih Akarca, İlker Turan
11:20 - 12:30 Sözlü Sunumlar - 7
Oturum Başkanları: Ebubekir Şenateş, Bilal Ergül
10:50 - 11:40 Sözlü Sunumlar - 5
Oturum Başkanları: Yusuf Yılmaz, Burak Özşeker
12:20 - 13:00 Ara 12:30 - 12:45 Ara 11:40 - 11:50 Ara
13:00- 14:00 Obezite Temel Kavramlar - Oturum 1
Oturum Başkanları: Orhan Özgür, Mehmet Koruk
12:45 - 15:30 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ OTURUMU 11:50 - 12:40 Sözlü Sunumlar - 8
Oturum Başkanları: Murat Harputluoğlu, Yılmaz Bilgiç
12:40 - 13:00 Ara
12:45 - 13:00 Açılış
Birol Özer, Hediye Taşpınar
13:00- 13:15 Obezite 2020
İlhan Yetkin
13:00 - 14:00 Endoskopi Ünitelerinde Enfeksiyon ve Risk Yönetimi
Oturum Başkanları: Rahşan Kaplan, Aslı Yavuz
13:00 - 13:50 Sözlü Sunumlar - 9
Oturum Başkanları: Orhan Kocaman, Erkan Çağlar
13:15 - 13:30 Gastrointestinal Traktın, Gıda Alımı ve Enerji Dengesinin Düzenlenmesindeki Yeri
Abdurahman Şahin
13:00 - 13:15 Endoskopi ünitelerinde Pandemi ile Mücadele
Gülşah Meriç
13:50 - 14:00 Ara
13:15 - 13:30 Dezenfeksiyon: Dünü, Bugünü ve Yarını
Nüket Özdemir
13:30 - 13:45 Obezite ve Karaciğer
Gökhan Kabaçam
13:30 - 13:45 Radyasyon ve Korunma Yöntemleri
Nuray Özkan
13:45 -14:00 Tartışma 13:45 - 14:00 Endoskopik İşlemlerle Beslenme Yöntemleri
Emine Yeşilova
14:00 - 14:15 Ara
14:15 - 15:30 Obezite’de Tedavi - Oturum 2
Oturum Başkanları: Cengiz Pata, Fatih Sümer
14:15 - 15:15 Endoskopide Girişimsel İşlemler
Oturum Başkanları: Hediye Taşpınar, Okan Katrancı
14:00 - 14:50 Sözlü Sunumlar - 10
Oturum Başkanları: İsmail Hakkı Kalkan, Gözde Derviş Hakim
14:15 - 14:30 Gastroenterolog Gözüyle Obezite'de Medikal Yaklaşım
Taylan Kav
14:15 - 14:30 Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Müdahale Yöntemleri
Yeliz Yılmaz
14:50 - 15:00 Ara
14:30 - 14:45 Cerrahi Tedavi
Cüneyt Kayaalp
14:30 - 14:45 ERCP
Çiseli Altuntaş
14:45 - 15:15 Endoscopic Methods in Obesity Treatment
Vivek Kumbhari
14:45 - 15:00 Endoskopik Ultrasonografi' de hemşirelik Uygulamaları
Fatma Tepedenlioğlu
15:00 - 15:40 Sözlü Sunumlar - 11
Oturum Başkanları: Cansel Türkay, Elmas Kasap
15:15 - 15:30 Tartışma 15:00 - 15:15 ESD-EMR-STER ve Hemşirelik Uygulamaları
Saadet Er
15:30 - 15:45 Ara
15:45 - 16:30 Uydu Sempozyum 3
Kronik Hepatit B Tedavisinde Azıyla Yetinmeyin
Moderatör: Halis Şimşek
Konuşmacılar: Ramazan İdilman, Florian van BömmelGilead Sciences Logo Download Vector
16:30 - 16:45 Ara
16:45 - 17:45 AASLD 2020 EN YENİLER
Oturum Başkanları: Kadir Bal, Ayşegül Özakyol
16:45 - 17:45 Kadın Gastroenterologlar Paneli
Oturum Başkanları: Filiz Akyüz, Murat Kıyıcı
16:45 - 17:25 Sözlü Sunumlar - 12
Oturum Başkanları: Ebru Akın, Oğuzhan Yıldırım
16:45 - 17:00 NAFLD ve HCC
Ramazan İdilman
16:45 - 17:00 Erkek Cinsiyet Fonksiyonel GİS Hastalığını Reddettirir mi?
Somatizasyon? Fonksiyonel?
Bülent Yaşar
17:00 - 17:15 Otoimmun Karaciğer Hastalıkları ve HCV
Fulya Günşar
17:00 - 17:15 Karaciğer Naklinde Kadın Cinsiyet Dezavantaj mı?
Aslı Örmeci
17:15 - 17:30 HBV ve HDV
Mehmet Demir
17:15 - 17:30 Gastroenterohepatolojide Tedaviye Uyumda Cinsiyet Farklılığı Var mı?
Züleyha Akkan Çetinkaya
17:30 - 17:45 Karaciğer Transplantasyonu
Murat Akyıldız
17:30 - 17:45 Tartışma
17:45 - 18:00 Ara
18:00 - 19:10 Kolorektal Çalışma Grubu Paneli Kolorektal Poliplere Yaklaşım, Tartışmalı Konulara Farklı Bakışlar
Oturum Başkanları: Levent Erdem, Erdem Akbal
18:00 - 19:15 Pankreas Çalışma Grubu Paneli
Akut Pankreatit
Oturum Başkanları: Nevin Oruç, Aydın Şeref Köksal
GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KONGRE PROGRAMI
18:00 - 19:10 AÇILIŞ VE PANDEMİ
Oturum Başkanları: Musa Akoğlu, Sezai Yılmaz
18:00 - 18:10 Kolorektal Kanser ve Polip Taramasında Önerdiğimiz Yeni Risk Puanlamasının İlk Sonuçları
Levent Erdem
18:00 - 18:15 Zamanlama, Şiddetin Belirlenmesi
Mehmet Yalnız
18:00 - 18:15 Açılış Konuşması
Gastroenteroloji Cerrahisi Dernek Başkanı
Erdal Birol Bostancı
18:10 - 18:20 Dimünitif ve Small Poliplere Yeni Yaklaşımlar
Özlem Gül
18:15 - 18:30 Erken Evre / Ödematöz Pankreatit / Komplikasyonların Yönetimi
Engin Altıntaş
18:15 - 18:30 Cerrahların Pandemiye Bakışı
Seher Demirer
18:20 - 18:35 Endomukozal Rezeksiyon ve Hibrid Tedavi Tercihi Hangi Poliplerde Olmalı?
Erdem Koçak
18:30 - 18:45 Geç Evre Pankreatit Yönetimi
Müjde Soytürk
18:30 - 18:45 Pandemi Sürecinde Ankara Şehir Hastanesini Nasıl Yönettik?
Aziz Ahmet Surel
18:35 - 18:50 Kompleks ve Zor Poliplerde Yaklaşım. Hangi Yöntem? Niçin?
Disseksiyon (ESD) Tedavi Tercih Ederim
Fatih Aslan
18:45 - 19:00 Cerrahi Yaklaşım
Sadık Kılıçturgay
18:45 - 19:00 Pandemi Sürecinde Kendimizi ve Hastalarımızı Korumak için Gastroenteroloji Cerrahi Kliniğimizi Nasıl Yönettik?
M. Kadri Çolakoğlu
18:50 - 19:05 Kompleks ve Zor Poliplerde Yaklaşım. Hangi Yöntem? Niçin?
Cerrahi Tedavi Tercih Ederim
Oktar Asoğlu
19:00 - 19:10 Tartışma 19:00 - 19:10 Tartışma
19:05 - 19:10 Tartışma
19:10 - 19:20 Ara
19:20 - 20:20 Benign Özofageal Disfaji
Oturum Başkanları: İnci Süleymanlar, Remzi Akdoğan
19:20 - 20:20 HCC
Oturum Başkanları: Yusuf Bayraktar, Ersan Özaslan
19:20 - 20:20 Pandemi Sürecinde Kanser Cerrahisi ve Neoadjuvan Tedavilerde Yaklaşım Tarzımız Ne Olmalı?
Oturum Başkanları: Abdurrahman Şimşek, Tebessüm Çakır
19:20 - 19:35 Tanı ve Sınıflandırma
İbrahim Doğan
19:20 - 19:35 Tanı ve Yaklaşım
Meral Akdoğan
19:20 - 19:35 GİS Kanserlerinde Covid Kemoterapi Tercihimizde Neleri Değiştirdi?
Ozan Yazıcı
19:35 - 19:50 Medikal ve Endoskopik Tedavi
İsmail Hakkı Kalkan
19:35 - 19:50 Girişimsel Radyolojinin Rolü
Fatih Boyvat
19:35 - 19:50 GİS Kanserlerinde Covid Radyoterapi Tercihimizde Neleri Değiştirdi?
Yılmaz Tezcan
19:50 - 20:05 Cerrahi Yaklaşım
Yusuf Bayram Özoğul
19:50 - 20:05 Cerrahi Yaklaşım
Volkan İnce
19:50 - 20:05 GİS Kanserlerinde Covid Cerrahi yaklaşımda (Açık, Minimal İnvaziv) Neleri Değiştirdi?
Enver Reyhan
20:05 - 20:20 Tartışma 20:05 - 20:20 Tartışma 20:05 - 20:20 Tartışma
20:20 - 20:30 Ara
20:30 - 21:15 Uydu Sempozyum 4
Gaucher Hastalığı’nda Gastroenteroloji Uzmanının Rolü
Moderatör /Konuşmacı: Taylan Kav
Konuşmacı: Leyla Tümer
20:30 - 21:30 Chairs:
Mehmet Çağlıkülekçi, Fatih Can
20:30 - 20:50 Conference: Management of Arterial İnfiltration in Pancreatic Cancer Surgery
Speaker: Oliver Strobel
20:50 - 21:10 Conference: Role of Completion Pancreatectomy For Management of Postoperative Pancreatic Fistula
Speaker: Oliver Strobel
21:15 - 21:30 Ara 21:10 - 21:30 Tartışma
21:30 - 22:00 Konferans: Güncel Bilgiler Işığında NASH
Oturum Başkanları: Metin Başaranoğlu, Bülent Değertekin
Konuşmacı: Yusuf Yılmaz
21:30 - 22:00 Konferans: Pankreatik Steatoz
Oturum Başkanı: Dilek Oğuz, Murat Saruç
Konuşmacı: Orhan Sezgin

 

27 Kasım 2020, Cuma

Saat Salon 1 Saat Salon 2 Saat Salon 3
09:00 - 10:15 Gastrointestinal Sistem Kanamalarından;
Oturum Başkanları: Mustafa Gülşen, Meltem Ergün
09:00 - 10:15 Karaciğer Hastalıklarından;
Oturum Başkanları: Kendal Yalçın, Hale Gökcan
09:00 - 10:15 Video Bildiri Sunumlar
Oturum Başkanları: Hüseyin Ataseven, Göksel Bengi
09:00 - 09:15 Antikoagülan ve Antiagregan Kullananlarda Endoskopi Öncesi Hazırlık
Şebnem Gürsoy
09:00 - 09:15 İBH ve Karaciğer
Ayhan Hilmi Çekin
09:15- 09:30 Antikoagülan ve Antiagregan Kullananlarda Endoskopi Esnasında...
Kamil Özdil
09:15- 09:30 Wilson Hastalığında Ayırıcı Tanı ve Erken Teşhisin Önemi
Kadir Demir
09:30 - 09:45 Portal Hipertansiyona Bağlı Küçük Gastroözofageal Varislerde Yaklaşım
Kubilay Çınar
09:30 - 09:45 Türkiye'de Hemokromatozis Nadir mi? Yoksa Tanı mı Koyamıyoruz?
Arif Mansur Coşar
09:45 - 10:00 Nedeni Bilinmeyen GİS Kanamalarda Endoskopik Yaklaşım
Osman Ersoy
09:45 - 10:00 Nadir Görülen Depo Hastalıklarında Karaciğer
Onur Keskin
10:00 - 10:15 Tartışma 10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:30 Ara
10:30 - 11:45 Premalign Durumlarda Yaklaşım
Oturum Başkanları: Hakan Yüceyar, Mehmet İbiş
10:30 - 11:45 HATALAR (Asla Yapmıyorum)
Oturum Başkanları: Necati Örmeci, Bülent Kantarçeken
10:30 - 11:10 Sözlü Sunumlar - 13
Oturum Başkanları: Sabite Kaçar, Mustafa Tahtacı
10:30 - 10:45 Gastrik Premalign Lezyonlar
Hakan Dursun
10:30 - 10:45 Eozinofilik Özofajit
Yücel Üstündağ
10:45 - 11:00 Özofagus Premalign Lezyonları
Ahmet Uyanıkoğlu
10:45 - 11:00 Akut Nekrotizan Pankreatit
Ömer Topalak
11:00 - 11:15 İBH’da Premalign Lezyonlar
Öykü Tayfur Yürekli
11:00 - 11:15 Akut Sarılık
Kadri Güven
11:15 - 11:30 Pankreatik Premalign Lezyonlar
Ömer Şentürk
11:15 - 11:30 PPI Kullanımı
Ahmet Bektaş
11:30 - 11:45 Tartışma 11:30 - 11:45 Tartışma
11:45 - 12:00 Ara
12:00 - 12:45 Uydu Sempozyum 5
Farklı Simalar Değişen Hayatlar
-Infliksimab Vaka Tartışması
Açılış ve Vaka Sunumu
Sabahattin Kaymakoğlu
Vaka Sunumu
Aslı Çiftçibaşı
-Infliksimab Vaka Tartışması
Vaka Sunumu
Orhan Sezgin
Vaka Sunumu
Enver Üçbilek

12:45 - 13:00 Ara
13:00 - 13:30 Konferans: İBH Olgularında Sağlığın Korunması ve Sürdürülmesi
Oturum Başkanları: Cem Kalaycı, Özlen Atuğ
Konuşmacı: Ahmet Tezel
13:00 - 13:30 Konferans: İntestinal Motilite ve Psödoobstrüksiyon
Oturum Başkanları: A. Sedat Boyacıoğlu, Mehmet Dursun
Konuşmacı: Fatih Beşışık
13:30 - 13:45 Ara
13:45 - 14:30 Uydu Sempozyum 6
İBH Tedavisinde Değişim Zamanı

Oturum Başkanı: Ahmet Tezel
Konuşmacılar: Hale Akpınar, Taylan Kav
Vaka Sunumu
Gürhan Şişman

14:30 - 14:45 Ara
14:45 - 15:15 Konferans: Crohn Hastalığında Tanı ve Ayırıcı Tanı
Oturum Başkanları: Serab Arslan, Yasemin Özin
Konuşmacı: Aykut Ferhat Çelik
14:45 - 15:15 Konferans: Non-Çölyak Gluten Sensitivitesi ve Gluten İlişkili Hastalıkların Spektrumu
Oturum Başkanları: Nurdan Tözün, Sedef Kuran
Konuşmacı: Gülen Arslan Lied
14:00 - 15:10 Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanları: Kamuran Cumhur Değer, Bahtiyar Muhammedoğlu
15:15 - 15:30 Ara 15:10 - 15:20 Ara
15:30 - 16:15 Uydu Sempozyum 7
Hepatit B Tedavisinde Güvenli Liman
Meral Akdoğan

15:30 - 16:15 Uzmanına Danış Oturumu
Endoskopide yapay zeka (Cadeye)

Konuşmacı: Erdem Akbal

15:20 - 16:20 Cerrahi Sözlü Bildirim Oturumu 2
Oturum Başkanları:Ebubekir Gündeş, Cebrail Akyüz
16:15 - 16:30 Ara 16:20 - 16:30 Ara
16:30 - 18:00 İBH DERNEĞİ PANELİ
Oturum Başkanları: Aykut Ferhat Çelik, Ahmet Tezel
16:30 - 18:00 EUS GRUBU PANELİ
Oturum Başkanları: Müjde Soytürk, Ömer Yılmaz
16:30 - 18:00 ÖZOFAGUS KANSERİ CERRAHİSİ PANELİ
Oturum Başkanları: Murat Ulaş, Can Keçe
16:30 - 16:50 AZT/ MTX Gerçeği:
Ülkü Dağlı
16:30 - 16:50 Endoskopik Ultrasonografiği de İstasyonel Yaklaşım: Özofagus ve Mide (Videolar eşliğinde)
Mehmet Bektaş
16:30 - 16:50 Özefagus Kanserinde Ne Zaman Neoadjuvan Tedavi ?(Kemoterapi mi? yoksa KRT ’mi?)
Tam Cevabın Tanımı, Tam Cevap Durumunda Cerrahi Yapmalı mıyız?
Doğan Uncu
16:50 - 17:10 Anti-TNF'nin Yeri:
Hale Akpınar
16:50 - 17:10 Endoskopik Ultrasonografiği de İstasyonel Yaklaşım: Duodenum (videolar eşliğinde)
Emrah Alper
16:50 - 17:10 Lezyonun Yerleşimine göre Özefagus Cerrahisinin Tipi
Çıkarılması Gereken Lenf nodları, Mezo-özefajektominin Yeri, Üst Mediastende Lenf Nodları Disseksiyonun Yeri? Amaç Sadece Negatif Cerrahi Sınır mı?
Orçun Yalav
17:10 - 17:30 Vedolizumab /Ustekinumab Beklentilerimiz:
Yusuf Erzin
17:10 - 17:30 Endoskopik Ultrasonografiği Eşliğinde Yapılan Vasküler Girişimler (coil, siyanoakrilate...)
Orhan Tarçın
17:10 - 17:30 Özefagus Cerrahisinde Minimal İnvaziv Cerrahinin Yeri
(Total Minimal İnvaziv?, Hibrid Minimal İnvaziv?, Robotik?)
İsmail Gömceli
17:30 - 17:50 Yeni Hedefler:
Murat Törüner
17:30 - 17:50 EUS ve Stoma Girişimleri (Koledokostomi, Kolesistoduodenostomi, Kistogastrostomi...)
Mehmet Cindoruk
17:30 - 17:50 Özefagus Anastomoz Kaçaklarında Yaklaşım
Yusuf Özoğul
17:50 - 18:00 Tartışma 17:50 - 18:00 Tartışma 17:50 - 18:00 Tartışma
18:00 - 18:15 Ara
18:15 - 19:30 Panel: Karaciğer Transplantasyonu
Oturum Başkanları: Yaman Tokat, Zeki Karasu
18:15 - 18:45 Konferans: Girişimsel EUS 2021
Oturum Başkanları: Emrah Alper, Tan Attila
Konuşmacı: Hakan Şentürk
18:15 - 19:30 KARACİĞER OTURUMU
Oturum Başkanları: Cumhur Yeğen, Samet Yardımcı
18:15 - 18:35 Karaciğer Transplantasyonu 2020
Ahmet Gürakar
18:15 – 18:45 Current Situation in ALLPS (ALLPS da Güncel Durum)
Peter Schemmer
18:35 - 18:50 Canlı Vericili Karaciğer Nakli; Güncel Durum
Tevfik Tolga Şahin
18:50 - 19:05 Kadavra Vericili Karaciğer Nakli; Güncel Durum
Ekrem Kaya
18:45 - 19:00 Ara 18:45 - 19:15 Mechine Perfusion Before Liver Transplantation
Peter Schemmer
19:05 - 19:20 Marjinal Donörlü Karaciğer Nakilleri; Dual Vericili, Domino Nakil...
Emrah Otan
19:00 - 19:30 Konferans: Kolanjioskopi: Tanı ve Tedavide Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları: Abdülkadir Dökmeci, Kürşad Türkdoğan
Konuşmacı: Saadettin Hülagu
19:20 - 19:30 Tartışma 19:15 - 19:30 Tartışma
19:30 - 19:45 Ara
19:45 - 21:00 Nörogastroenteroloji ve Motilite Çalışma Grubu Paneli
Olgularla Roma IV’e Göre Anorektal Bozukluklar
Oturum Başkanları: Bülent Sivri,Yusuf Serdar Sakin
19:45 - 21:00 Endoskopi Derneği Paneli
Gastrointestinal Endoskopik İşlemlerde Yenilikler
Oturum Başkanları: Fatih Tekin, Mehmet Arhan
20:45 - 22:00 MİDE KANSERİ OTURUMU-1
Oturum Başkanları : Sevil Işık, Ümit Koç
19:45 - 20:00 Fekal İnkontinans
İhsan Uslan
19:45 - 20:00 Obezite ve Obezite Tedavisinin Komplikasyonlarının Endoskopik Yönetimi
Ümit Akyüz
20:45 - 21:00 Erken Evre Mide Kanserinde Tedavi (EMR,ESD)
Tahsin Dalgıç
20:00 - 20:15 Fonksiyonel Anorektal Ağrı
Özdal Ersoy
20:00 - 20:15 Endoskopik Reflü Tedavisi
Cengiz Pata
21:00 - 21:15 Mide Kanserinde Neoadjuvan Tedaviye Gerek Var Mı? Varsa Tedavi KT mi Yoksa KRT mi Olmalı?
Nuriye Özdemir
20:15 - 20:30 Olgu Sunumu- Fonksiyonel Defekasyon Bozuklukları
Fehmi Ateş
20:15 - 20:30 Gastrointestinal Sistem Premalign- Malign Lezyonların Tanısında Kromoendoskopi
Erkin Öztaş
21:15 - 21:30 Lokal İleri Mide Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Öncesi Tanısal Laparoskopi Yapılmalı mı? Gereklilik mi? Fantezi mi?
Ali Güner
20:30 - 20:45 Anorektal Bozukluklara Cerrahi Yaklaşım
Alper Sözütek
20:30 - 20:45 EUS Eşliğinde Endoskopik İşlemler
Hüseyin Ataseven
21:30 - 21:45 Sitoloji Pozitif Mide Kanserinde Tedavi Yaklaşımı ( Cerrahi yapma, Cerrahi Yap- HİPEK Yapma, Cerrahi +HİPEK Yap)
Metin Ercan
20:45 - 21:00 Tartışma 20:45 - 21:00 Tartışma 21:45 - 22:00 Tartışma
21:00 - 21:15 Ara
21:15 - 22:00 Uzmanına Danış Oturumu
Fibroscan (Karaciğer Yağlılık ve Fibroz Ölçümleri)

Konuşmacı: Yusuf Yılmaz
21:15 - 22:00 Mini Uydu Sempozyumu
HBV Tedavisine Bütüncül Yaklaşımı Tartışıyoruz
Konuşmacı: Sedat Boyacıoğlu
Gilead Sciences Logo Download Vector
21:15 - 22:00 Uzmanına Danış Oturumu
Third Space Endoskopi (E-POEM, Z-POEM, G-POEM, POET/STER...)
Konuşmacı: Fatih Aslan
Zoom Kapalı Grup Toplantısı
21:15 - 22:00 Uzmanına Danış Oturumu
İBH Tedavisine Vakalarla Yaklaşım
Konuşmacı:Murat Törüner
Zoom Kapalı Grup Toplantısı

 

28 Kasım 2020, Cumartesi

Saat Salon 1 Saat Salon 2 Saat Salon 3
TEMELDEN ZİRVEYE ERCP
08:45 - 09:15 Konferans: Güncel Asit Tedavisi
Oturum Başkanları: Haldun Selçuk, Enver Üçbilek
Konuşmacı: Ender Serin
08:20 - 09:30 ERCP'DE TEMEL KAVRAMLAR- 1. OTURUM
Oturum Başkanları: Burhan Şahin, Erkin Öztaş
09:15 - 09:30 Ara 08:20 - 08:40 ERCP Odası, Aksesuarları, Koter Kullanımı
Selman Çelebi
09:30 - 10:30 Gastroenterologlar için COVID-19
Oturum Başkanları: Sait Bağcı, Nihat Okçu
08:40- 09:00 ERCP Öncesi: Endikasyon, Hasta Hazırlık, Sedasyon
Ahmet Tarık Eminler
09:30 - 09:45 Gastrointestinal Tutulum ve Endoskopik Girişim Güvenliği
İbrahim Halil Bahçecioğlu
09:00 - 09:20 Pankreatikobiliyer Anatomi ve Varyasyonlar: Vakalarla Kolanjiopankreatografi
Galip Ersöz
09:45 - 10:00 COVID - 19: İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Tedavi ve İzlemde Nelere Dikkat Edelim
Murat Saruç
09:20 - 09:30 Tartışma
10:00 - 10:15 COVID - 19 ve Karaciğer
Bülent Baran
09:30 - 09:40 Ara 09:20 – 10:30 Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanları: Şükrü Taş, Süleyman Orman
10:15 - 10:30 Tartışma 09:40 - 11:15 BİLİYOPANKREATİK KANULASYON (VİDEO EŞLİĞİNDE) -2. OTURUM
Oturum Başkanları: Ömer Özütemiz, Ülkü Sarıtaş
10:30 - 10:45 Ara
10:30 - 10:45 Ara 09:40 - 10:00 Standart Biliyer Kanulasyon/Sfinkterotomi/ Zor Biliyer Kanulasyon
İrfan Koruk
10:45 - 11:30 TRANSANAL YAKLAŞIMLAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Ömer Alabaz, Neriman Şengül
10:45 - 11:15 Konferans: SARS - CoV-2 Mutasyonları: Bulaş, Klinik Sonuçlar ve Aşı Çalışmaları Açısından Anlamları
Oturum Başkanları: Halis Şimşek, Emin Altıparmak
Konuşmacı: Hikmet Akkız
10:00 - 10:20 Pankreatik Kanulasyon/Pankreatik Sfinkterotomi
Erkan Parlak
10:45 - 11:05 Konferans: TaTME Uygulamaları
Konuşmacı: Ahmet Rencüzoğlu
10:20 - 10:40 Biliyopankreatik Taş Ekstraksiyonu ve Zor Safra Taşları
Selçuk Dişibeyaz
11:05-11:20 Tartışma
10:40 - 11:00 ERCP ve Stentler: Hangi Stent? Kime?
Aydın Şeref Köksal
11:20 - 12:30 Ara
11:00 - 11:15 Tartışma
11:15 - 11:30 Ara 11:15 - 11:30 Ara
11:30 - 12:15 Uydu Sempozyum 8
GÖRH’de Beslenme Yaklaşımı
Moderatör: Filiz Akyüz
Konuşmacılar: Aslı Çifcibaşı Örmeci, Filiz Akyüz
12:15-12:30 Ara
12:30 - 13:00 Konferans: Kronik Hepatit B'de Yapay Zeka ile Hasta İzlemi
Oturum Başkanları: Mehmet Sökmen, Murat Kekilli
Konuşmacı: Hasan Özkan
12:30 - 13:00 Konferans: Kahve ve Sağlık
Oturum Başkanları: Ali Demir, Canan Alkım
Konuşmacı: Enver Dolar
12:30 - 13:15 GİS Cerrahisinde Nutrisyon Oturumu
Oturum Başkanları: Osman Abbasoğlu, Soner Akbaba
12:30 - 12:45 Gastroenteroloji Cerrahisinde ERAS
Haldun Gündoğdu
12:45 - 13:00 Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde İmmünonutrisyon
Cem Kaan Parsak
13:00 - 13:15 Ara 13:00 - 13:15 Tartışma
13:15 - 14:00 Uydu Sempozyum 9
Kilo Yönetiminde Yeni Ufuklar
“Gastroenterolog Gözüyle Obezite ve Tedavisi”
Moderatörler: Birol Özer, Tarkan Karakan
Konuşmacılar: Fehmi Ateş, Abdullah Emre Yıldırım

14:00 - 14:30 Konferans : Fonksiyonel Dispepsi 2020
Oturum Başkanları: Zeynel Mungan, İbrahim Doğan
Konuşmacı: Filiz Akyüz
14:00 - 15:20 MALİGN BİLİYER DARLIKLAR-3. OTURUM
Oturum Başkanları: Kubilay Çınar, Ahmet Çoker
14:00 - 16:00 Pankreas Kanseri Oturumu-1
Oturum Başkanları: Feza Ekiz, Oğuzhan Özşay
14:30 - 14:45 Ara 14:00 - 14:20 Distal ve Hiler Malign Darlıklarda Preoperatif Drenaj Gerekli mi?
Birol Bostancı
14:00 - 14:15 Pankreas Tümörlerinde Radyolojik Borderline Kavramı, Hangi Tetkikleri İstemeliyiz?
Rıza Sarper Ökten
14:45 - 15:45 “Helicobacter Pylori Görüldüğü Her Yerde …..”
Oturum Başkanları: Burhan Şahin, Selahattin Ünal, Cihan Yurdaydın
14:20 - 14:40 Distal ve Hiler Malign Darlıklarda Preoperatif Drenaj ve Palyasyonda ERCPist'in Rolü?
Fatih Tekin
14:15 - 14:30 Pankreas Tümöründe Neoadjuvan KT’nin Yeri, Yalnız KT mi? KRT mi? Hangi Ajan?
Mehmet Ali Şendur
14:45 - 15:00 Prof. Dr. Ali Özden Anısına
Dilek Oğuz
14:40 - 15:00 Distal ve Hiler Malign Darlıklarda Preoperatif Drenaj ve Palyasyonda Radyolog'un Rolü
Devrim Akıncı
14:30 - 14:45 Distal Pankreatektomide Minimal İnvaziv Cerrahinin Yeri
Erol Aksoy
15:00 - 15:15 Eradike Edilmelidir
A. Melih Özel
15:00 - 15:15 Tartışma 14:45 - 15:00 Distal Pankreatektomide Teknik Noktalar ve Uygulamalar
Ali Emre Atıcı
15:15 - 15:30 Eradike Edilmemelidir
Ahmet Uygun
15:15 - 15:45 Konferans: Dijital Çağ , Yapay Zeka ve Gastroenterolojinin Geleceği
Oturum Başkanları: Yılmaz Çakaloğlu, Gürol Öksüzoğlu
Konuşmacı: Nurdan Tözün
15:00 - 15:15 Pankreatikoduodenektomide Minimal İnvaziv Cerrahinin Yeri
Mustafa Kerem
15:30 - 15:45 H. Pylori 2020 Yeni Ne Var?
Ömer Özbakır
15:15 - 15:30 Karaciğer Metastatik Pankreas Tümörlerinde Yaklaşım
Gürkan Öztürk
15:30 - 15:45 Pankreatikoduodenektomi Sonrası Komplikasyonlarda Uluslararası Tanımlamalar
Osman Aydın
15:45 - 16:00 Ara 15:45 - 16:00 Tartışma
16:00 - 16:45 Uydu Sempozyum 10
PEY’e Spesifik Hasta Bildirimine Dayalı İLK TEST: PEY-TEST
Pankreatik Ekzokrin Yetmezlik(PEY) ve İlişkili Hastalıklar
Kadir Demir
PEY-TEST Türkiye Validasyonu ve Klinik Pratikte Yeri
Dilek Oğuz

16:00 - 16:50 Oturum Başkanları: Erdal Birol Bostancı, Erol Aksoy
16:00 - 16:25 Konferans: Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinde Teknik Noktalar ve Laparoskopik Karaciğer Cerrahisinin Geleceği
Konuşmacı: Eren Berber
16:25 - 16:50 Konferans: Gastrointestinal Sistemde Robotik Cerrahinin Yeri ve Geleceği
Konuşmacı: Eren Berber
16:45 - 17:00 Ara 16:50 - 17:00 Ara
17:00 - 17:45 Probiyotik Paneli:
Oturum Başkanları: Murat Tuncer, Taylan Kav
17:00 - 18:40 BENİGN BİLİYOPANKREATİK HASTALIKLAR - 4. OTURUM
Oturum Başkanları: Mehmet Cindoruk, Deniz Güney Duman
17:00 - 18:45 PANKREAS KANSERİ VİDEO OTURUMU
Oturum Başkanları: Mutlu Doğanay, Bülent Ünal
17:00 - 17:15 Bağışıklık, Probiyotiker ve Mikrobiyota
Hakan Alagözlü
17:10 - 17:30 Cerrahi Sonrası Safra Yolu Yaralanmalarında ERCP
Bülent Ödemiş
17:00 - 17:20 Whipple Prosedüründe Teknik Noktalar ve Uygulamalar
Kıvanç Derya Peker
17:15 - 17:30 COVID-19 ve Mikrobiyota İlişkisi
Tarkan Karakan
17:30 - 17:50 Karaciğer Nakli Sonrası Safra Yolları Komplikasyonlarında ERCP
Murat Harputluoğlu
17:20 - 17:40 Laparoskopik ve Robotik Whipple Nasıl Yapıyorum?
Erol Pişkin
17:30 - 17:45 Tartışma 17:50 - 18:10 Benign Pankreas Hastalıklarında ERCP: Kanala Yönelik
Bahattin Çiçek
17:40 - 18:00 Pankreatikoduodenektomide Portal Ven Rezeksiyonu ve Rekonstruksiyonu
Erdal Birol Bostancı
17:45 - 18:00 Ara 18:10 - 18:30 İnflamatuvar Biliyer Darlıklarda (PSK, ISK, OİP, Portal Kolanjiopati) ERCP
Göktuğ Şirin
18:00 - 18:20 Triangle Lenf Nodu Disseksiyonu Yapalım mı ?
Mehmet Yiğit Özgün
18:00 - 18:30 Konferans: Gastrointestinal Behçet Hastalığı
Oturum Başkanları: Mehmet Hadi Yaşa, Beytullah Yıldırım
Konuşmacı: İbrahim Hatemi
18:30 - 18:45 Tartışma 18:20 - 18:45 Tartışma
18:30 - 18:45 Ara 18:45 - 19:00 Ara
18:45 - 19:15 Konferans: Portal Hipertansiyonda Antikoagülan Kullanımı: Ne Zaman ve Nasıl?
Oturum Başkanı: Murat Gülşen, Şule Poturoğlu
Konuşmacı: Abdullah Sonsuz
19:00 - 19:30 Konferans: Pankreas Kanserinde Erken Tanı – Tarama
Oturum Başkanları: Necati Örmeci, Mehmet Aslan
Konuşmacı: Dilek Oğuz
18:45 - 19:15 Konferans: Xenotransplantasyon ve Yapay Organ Nakli
Oturum Başkanları: Taner Oruğ, Cemalettin Aydın
Konuşmacı: Sezai Yılmaz
19:15 - 19:45 Ara 19:30 - 19:45 Ara 19:15 - 19:30 Ara
19:45 - 21:15 Her Yönüyle İBS
Oturum Başkanları: Hüseyin Savaş Göktürk, Talat Ayyıldız
19:45 - 22:00 OOFFFF BAŞIM BELADA (VAKALARLA ERCP)
Tartışmacılar: Galip Ersöz, Ömer Özütemiz, Erkan Parlak, Erdal Birol Bostancı, Devrim Akıncı
19:45 - 20:00 İBS'de Şişkinlik ve Gaz Yönetimi
Özlem Yönem Saygılı
19:45 - 20:00 Vaka 1 ve Tartışma
Zahide Şimşek
20:00 - 20:15 İBS Ağrı Yönetimi
Sedat Boyacıoğlu
20:00 - 20:15 Vaka 2 ve Tartışma
Savaş Cumali Efe
20:15 - 20:30 İBS Konstipasyon Yönetiminde Kritik Noktalar
Suna Yapalı
20:15 - 20:30 Vaka 3 ve Tartışma
Bilal Ergül
20:30 - 20:45 İBS Diyare Yönetiminde Kritik Noktalar
Selim Aydemir
20:30 - 20:45 Vaka 4 ve Tartışma
Bilal Toka
20:45 - 21:00 Psikiyatristten Öneriler
Yusuf Sivrioğlu
20:45 - 21:00 Vaka 5 ve Tartışma
Sami Evirgen
21:00 - 21:15 Tartışma 21:00 - 21:15 Vaka 6 ve Tartışma
Özlem Gül
21:15 - 21:30 Ara 21:15 - 21:30 Vaka 7 ve Tartışma
Bülent Çolak
21:30 - 22:15 Uydu Sempozyum 11
İBS-D Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Moderatör: Serhat Bor
Konuşmacı: Marc Pimentel
21:30 - 21:45 Vaka 8 ve Tartışma
Ahmet Tarık Eminler

 

29 Kasım 2020, Pazar

Saat Salon 1 Saat Salon 2 Saat Salon 3
09:30 - 10:00 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
Pandemi Döneminde Akılcı Biyolojik Ajan Kullanımı
Konuşmacı: Gözde Derviş Hakim
09:30 - 10:00 Konferans: Covid - 19 ve Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları: Birol Özer, Oya Uygur Bayramiçli
Konuşmacı: Serhat Ünal
09:00 - 09:50 Cerrahi Sözlü Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanları: Ahmet Şeker, Servet Karagül
09:50 - 10:00 Ara
10:00 - 12:00 TKAD Panel
Alkole Bağlı Karaciğer Hastalıkları: Hastalık Yükü, Tanı ve Tedavi
Oturum Başkanları: Ramazan İdilman, Fulya Günşar
10:00 - 10:15 Ara 10:00 - 12:00 Kolorektal Kanser Cerrahisi Oturumu
Oturum Başkanları: Tahir Özer, Mustafa Duman
10:00 - 10:15 Alkol Kullanım Bozuklukları: Terminoloji – Epidemiyoloji
Murat Kıyıcı
10:15 - 10:45 Conference: Constipation
Chairs: Murat Törüner, Salih Boğa
Speaker: Henriette Heinrich
10:00 - 10:15 Kolon ve Rektum Tümörlerinde Radyolojinin Geldiği Son Nokta, Öncelikle Hangi Tetkik İstemeliyiz? PET-BT ‘yi Ne Zaman İstemeliyiz?
Mustafa Özdemir
10:15 - 10:30 Olgu Sunumu: Akut Alkolik Hepatit
A. Emre Yıldırım
10:15 - 10:30 Kolorektal Kanserde Patolojik Raporlama, Yenilikler ve Rekürrens Riskleri
Nesrin Turhan
10:30 - 10:45 Medikal Tedavi
Osman Cavit Özdoğan
10:45 - 11:00 Ara 10:30 - 10:45 Sağ Kolon Ve Sol Kolon Tümörlerinin Prognozu Birbirinden Farklı Mıdır, Klinisyen Olarak Patolojik Belirteçleri Nasıl Yorumlamalıyız?
Sezer Sağlam
10:45 - 11:00 Karaciğer Nakli
Zeki Karasu
11:00 - 11:30 Conference: Pathogenesis of Irritable Bowel Syndrome
Chairs: Yusuf Erzin, Suna Yapalı
Speaker: Giovanni Barbara
10:45 - 11:00 Sağ Kolon Kanserinde Komplet Mezokolik Eksizyonda Cerrahi Seçimi
(Açık? -Laparoskopik?- Robotik? )
Ahmet Keşşaf Aşlar
11:00 - 11:15 Karaciğer Nakli Öncesi Psikiyatrist Görüşü
Ayşın Noyan
11:00 - 11:15 Rektum Kanserinin Neoadjuvan Tedavisinde Neler Değişti?
Mutlu Doğan
11:15 - 11:30 Tedavi Yaklaşımı
Dinç Dinçer
11:30 - 11:45 Ara 11:15 - 11:30 Rektum Kanserinde Neoadjuvan Kt/Rt Sonrası İdeal Bekleme Süresi Var Mıdır? Cerrahın Kararını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Cem Terzi
11:30 - 11:45 Alkol Kesilme Sendromu: Ne Yapılmalı?
İnci İlhan
11:45 - 12:15 Konferans: Şişirelim mi? Keselim mi? Kestirelim mi?Akalazyada Tedavi Yaklaşımları
Oturum Başkanları: Zeynel Mungan, Altay Çelebi
Konuşmacı: Serhat Bor
11:30 - 11:45 Low Anterior Rezeksiyon Sonrası Hangi Durumlarda Koruyucu İleostomi Açılmayabilir?
Erdal Polat
11:45 - 12:00 Tartışma 11:45 - 12:00 Tartışma
12:00-12:15 Ara 12:15 - 12:30 Ara 12:00-12:15 Ara
12:15-12:45 Konferans: ACLF: Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği
Oturum Başkanları: Sabahattin Kaymakoğlu, Yavuz Beyazıt
Konuşmacı: Abdülkadir Dökmeci
12:30 - 13:45 Gastroenterologlar için Adım Adım Abdominal Ultrasonografi
Moderatör: Orhan Sezgin
12:15 - 12:45 Konferans: Rektum Kanserinde Neoadjuvan Tedavide Tam Cevap, Tama Yakın Cevap ve Cevapsızlık Durumunda Seçeneklerimiz Nelerdir?
Oturum Başkanı: Ayhan Kuzu
Konuşmacı: Ahmet Rencüzoğlu
12:30 - 12:35 Abdominal Ultrasonografinin Gastroenterolog için Önemi ve Temel Prensipler
Orhan Sezgin
12:45-13:00 Ara 12:35 - 13:00 Prob Elimizde Adım Adım Ultrasonografi
Orhan Sezgin
12:45 - 13:00 Ara
13:00- 13:30 Konferans: Hepatit Delta Virüs Enfeksiyonu
Oturum Başkanları: Vedat Göral, Ertuğrul Kayaçetin
Konuşmacı: Kendal Yalçın
13:00 - 13:30 Temel Hepatobiliyer Ultrasonografi
Dilek Oğuz
13:30 - 13:45 Pankreas Ultrasonografisi
Orhan Sezgin
13:30-13:45 Ara 13:45 - 14:00 Ara
13:45- 14:15 Konferans: EASL 2020'den Seçmeler
Oturum Başkanları: Halil Değertekin, Mesut Akarsu
Konuşmacı: Ulus Salih Akarca
14:00 - 14:30 Conference: Prokinetics
Chairs: Serhat Bor, Filiz Akyüz
Speaker: Jan Tack
14:00 - 14:30 Konferans: Rektum Kanserinde Ne Zaman Lateral Lenf Nodu Disseksiyonu, Ne Zaman İnguinal Lenf Nodu Disseksiyonu Yapmalıyız?
Oturum Başkanları: Mehmet Füzun, Erkan Oymacı
Konuşmacı: Aras Emre Canda
14:15 - 14:45 Ara 14:30 -14:45 Ara 14:30 - 14:45 Ara
14:45 - 15:30 Gastroenterolojinin Sorunları
Birol Özer, Serhat Bor, Dilek Oğuz, Ömer Özütemiz
15:30 - 15:50 Ara
15:50 KAPANIŞ