Sözlü – Video Bildiri Programı

26 Kasım 2020, Perşembe

09:00 - 09:50 Sözlü Sunumlar – 1
Oturum Başkanları: S. Ömer Topalak, Levent Filik
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 001 LAKTOZ İNTOLERANSI OLAN ÇOCUK HASTALARDA FEKAL KALPROTEKTİN DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FATMA DEMİRBAŞ Salon 1 26.11.2020 09:00 26.11.2020 09:10
SS - 002 ÇÖLYAK HASTALIĞI; DEMONSTRATİF ÖZELLİKLER; TEK MERKEZ VERİLERİ MUHAMMED SAİT DAĞ Salon 1 26.11.2020 09:10 26.11.2020 09:20
SS - 003 İNTESTİNAL LENFANJİEKTAZİ İLE PREZENTE OLAN WALDESTROM MAKROGLOBULİNEMİ OLGUSU HATİCE RIZAOĞLU BALCI Salon 1 26.11.2020 09:20 26.11.2020 09:30
SS - 004 ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANESİNE BAŞVURAN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA MALNUTRİSYON SIKLIĞI ŞÜKRİYE TAŞÇI KARAGÖL Salon 1 26.11.2020 09:30 26.11.2020 09:40
SS - 005 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİN İRRİTABL BARSAK SENDROMUNA YAKLAŞIMI VE UZMANLIK EĞİTİMİNİN ETKİSİ MUSTAFA REŞAT DABAK Salon 1 26.11.2020 09:40 26.11.2020 09:50
09:00 - 09:50 Sözlü Sunumlar – 2
Oturum Başkanları: Işılay Nadir, Cem Çekiç
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 006 EDİRNE İLİNDE İNFLAMATUAR BARSAK HASTALARINDA FENOTİP VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSMAİL ACAR Salon 3 26.11.2020 09:00 26.11.2020 09:10
SS - 007 İNFLAMATUAR BARSAK HASTALARINDA ÇİNKO VE KEMİK METABOLİZMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ TUBA ERÜRKER ÖZTÜRK Salon 3 26.11.2020 09:10 26.11.2020 09:20
SS - 008 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALARINDA KIRILGANLIK VE KOGNİTİF BOZUKLUK GÖZDEN KAÇIYOR MU? ÇAĞATAY ÇAVUŞOĞLU Salon 3 26.11.2020 09:20 26.11.2020 09:30
SS - 009 İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA SARKOPENİ VE KLİNİK TABLO İLE İLİŞKİSİ SEMİH ÖZYURT Salon 3 26.11.2020 09:30 26.11.2020 09:40
SS - 010 İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA KAS İSKELET SİSTEMİ SEMPTOM SORGULAMASININ ÖNEMİ BURCU USTA Salon 3 26.11.2020 09:40 26.11.2020 09:50
10:00 - 11:10 Sözlü Sunumlar – 3
Oturum Başkanları: Banu Kara, Serkan Öcal
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 011 GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALARINDA ÖZOFAGUS EPİTELİNDE DİLATE İNTERSELLÜLER ARALIKLARIN TANISAL DEĞERİ VOLKAN GÖRGÜLÜ Salon 1 26.11.2020 10:00 26.11.2020 10:10
SS - 012 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA ÖZOFAGUS MOTİLİTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MANOMETRİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ NİHAN EREN Salon 1 26.11.2020 10:10 26.11.2020 10:20
SS - 013 İNTRAGASTRİK BOTOLİNUM TOXİN A ENJEKSİYON UYGULAMASININ OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ  ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ BİR YILLIK DENEYİM FERİT ÇELİK Salon 1 26.11.2020 10:20 26.11.2020 10:30
SS - 014 HELİKOBACTER PYLORİ'NİN BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDE KULLANILAN KLARİTROMİSİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE MELTİNG CURVE ANALİZİNİN VERİMLİLİĞİ KEMALETTİN YILMAZ Salon 1 26.11.2020 10:30 26.11.2020 10:40
SS - 015 KOLOREKTAL POLİPLERİN  P53 VE Kİ-67 İLE DEĞERLENDİRİLMESİNİN TANISAL ÖNEMİ MELİKE NALBANT Salon 1 26.11.2020 10:40 26.11.2020 10:50
SS - 016 MİDE KANSERİ NEDENİ İLE GASTREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA CERB B2 AŞIRI EKSPRESYONU ÖZLEM ZELİHA SERT Salon 1 26.11.2020 10:50 26.11.2020 11:00
SS - 017 ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HİSTOPATOLOJİK BULGULARI İLE KOLON LEZYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ EMRA ASFUROĞLU KALKAN Salon 1 26.11.2020 11:00 26.11.2020 11:10
10:00 - 10:40 Sözlü Sunumlar – 4
Oturum Başkanları: Abdülvahit Yükselen, Yeşim Özen Alahdab
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 018 CROHN HASTALIĞINDA NLR VE PLR DÜZEYİNİN ENDOSKOPİK VE KLİNİK AKTİVASYONU DEĞERLENDİRMEDE ETKİNLİĞİ MEHMET BAYRAM Salon 3 26.11.2020 10:00 26.11.2020 10:10
SS - 019 TÜMÖR NEKROZİS ALFA İNHİBİTÖRLERİ İLE TEDAVİ EDİLEN İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINA SAHİP HASTALARIMIZDA LATENT VE AKTİF TÜBERKÜLOZ SIKLIĞI SÜLEYMAN SAYAR Salon 3 26.11.2020 10:10 26.11.2020 10:20
SS - 020 ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA TPE ARALIĞI, TPE / QT VE TPE / QTC ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ERDİNÇ GÜLÜMSEK Salon 3 26.11.2020 10:20 26.11.2020 10:30
SS - 021 CROHN HASTALIĞINDA HASTALIK AKTİVİTESİNİN BİR BELİRTECİ OLARAK ORTALAMA TROMBOSİT HACMİNİN ROLÜ YUSUF COŞKUN Salon 3 26.11.2020 10:30 26.11.2020 10:40
10:50 - 11:40 Sözlü Sunumlar – 5
Oturum Başkanları: Yusuf Yılmaz, Burak Özşeker
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 022 HIV/AIDS HASTALARINDA ALKOLE BAĞLI OLMAYAN YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI SIKLIĞI VE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ FİGEN SARIGÜL YILDIRIM Salon 3 26.11.2020 10:50 26.11.2020 11:00
SS - 023 NAFLD: EN SIK NON VİRAL HCC NEDENİ PINAR GÖKÇEN Salon 3 26.11.2020 11:00 26.11.2020 11:10
SS - 024 ALKOL DIŞI YAĞLI KARACİĞER HASTALARINDA GİRİŞİMSEL OLMAYAN FİBROZİS SKORLAMA SİSTEMLERİNİN İLERLEMİŞ FİBROZİSİ TESPİTTEKİ ETKİNLİKLERİ BAHADIR KÖYLÜ Salon 3 26.11.2020 11:10 26.11.2020 11:20
SS - 025 BİYOPSİ KANITLI NASH/NAFLD HASTALARINDA HİSTOLOJİK  PROGRESYONA  ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TANIMLANMASI HASAN YILMAZ Salon 3 26.11.2020 11:20 26.11.2020 11:30
SS - 026 KARACİĞER YAĞLANMASI VE FİBROZİSİ ÜZERİNDE VÜCUT ÖLÇÜMLERİ, LABORATUVAR VERİLERİ VE YEME DAVRANIŞLARININ ETKİLERİNİN FİBROSCAN (TRANSİENT ELASTOGRAFİ) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ MURAT KESKİN Salon 3 26.11.2020 11:30 26.11.2020 11:40
11:20 - 12:20 Sözlü Sunumlar – 6
Oturum Başkanları: Ulus Salih Akarca, İlker Turan
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 027 İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ ALANLARDA HEPATİT B ENFEKSİYONU REAKTİVASYON PROFİLAKSİSİ SONUÇLARI VE ENTEKAVİR İLE TENOFOVİR KARŞILAŞTIRILMASI AYŞE KEFELİ Salon 1 26.11.2020 11:20 26.11.2020 11:30
SS - 029 TOKSİK HEPATİTİ TAKLİT EDEN TRANSFÜZYON İLİŞKİLİ AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI ERDİNÇ GÜLÜMSEK Salon 1 26.11.2020 11:40 26.11.2020 11:50
SS - 030 KRONİK HEPATİT B’Lİ HASTALARDA HEPATİK FİBROZİS GÖSTERGESİ OLARAK SERUM ADAMTS 7-12 DÜZEYİ FATİH KIVRAKOĞLU Salon 1 26.11.2020 11:50 26.11.2020 12:00
SS - 031 OTOİMMUN KARACİĞER HASTALARININ PRİMER İMMÜN YETMEZLİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ŞEFİKA NUR AYAR Salon 1 26.11.2020 12:00 26.11.2020 12:10
SS - 032 DİREK ETKİLİ ANTİVİRAL AJANLARLA TEDAVİ OLAN HEPATİT C HASTALARINDA NON-İNVAZİV FİBROZİS İNDEKS DEĞERLERİNİN DEĞİŞİMİ DERYA ARI Salon 1 26.11.2020 12:10 26.11.2020 12:20
11:20 - 12:30 Sözlü Sunumlar – 7
Oturum Başkanları: Ebubekir Şenateş, Bilal Ergül
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 033 AKUT KOLESİSTİT DIŞI NEDENLERDE KURTARICI SAFRA KESESİ DRENAJI ONUR KESKİN Salon 2 26.11.2020 11:20 26.11.2020 11:30
SS - 034 AKUT KOLANJİT TANISI İLE ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ YAPILAN HASTALARIN SAFRA KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROBİYAL AJANLAR, BU AJANLARIN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI, HASTANIN KLİNİK VE LABORATUVARI İLE İLİŞKİSİ İNSAF YILMAZ Salon 2 26.11.2020 11:30 26.11.2020 11:40
SS - 035 TÜRK HASTALARINDA ‘PANKREATİKOBİLİYER MALJUNCTİON’: ÇOK MERKEZLİ VAKA SERİSİ ERKAN PARLAK Salon 2 26.11.2020 11:40 26.11.2020 11:50
SS - 036 ‘TERAPÖTİK BAŞARISIZ’ HASTALARDA BİLİOPANKREATİK GİRİŞİMLER ERKAN PARLAK Salon 2 26.11.2020 11:50 26.11.2020 12:00
SS - 037 ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ İŞLEMLERİNDE BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTORİZASYONU ALTINDA KULLANILAN FARKLI İKİ SEDASYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÇAĞATAY AK Salon 2 26.11.2020 12:00 26.11.2020 12:10
SS - 038 AKUT BİLİYER PANKREATİT İLE İLİŞKİLİ BENİGN BİLİYER DARLIĞI OLAN HASTALARIN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ AHMET TARIK EMİNLER Salon 2 26.11.2020 12:10 26.11.2020 12:20
11:50 - 12:40 Sözlü Sunumlar – 8
Oturum Başkanları: Murat Harputluoğlu,  Yılmaz Bilgiç
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 039 CANLI VERİCİDEN KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARIN SAFRA YOLU MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI ABDULLAH YILDIRIM Salon 3 26.11.2020 11:50 26.11.2020 12:00
SS - 040 MERKEZİMİZDE HEPATOSELLÜLER KARSİNOM TANISIYLA KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARIMIZDAKİ NAKİL ÖNCESİ PET-BT BULGULARI İLE NÜKS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ATİLLA BULUR Salon 3 26.11.2020 12:00 26.11.2020 12:10
SS - 041 RADYOEMBOLİZASYON TEDAVİSİ UYGULANAN KARACİĞERE METASTATİK MİDE KANSERLİ OLGULARDA METASTAZLARIN TEDAVİYE YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE PERCİST KRİTERLERİ İLE METABOLİK PARAMETRELERİN KORELASYONU SALİH ÖZGÜVEN Salon 3 26.11.2020 12:10 26.11.2020 12:20
SS - 042 SELEKTİF İNTERNAL RADYASYON TERAPİSİ UYGULANAN KARACİĞERE METASTATİK PANKREAS KANSERLİ OLGULARDA KARACİĞER METASTAZLARININ TEDAVİYE YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE PERCİST KRİTERLERİ İLE METABOLİK PARAMETRELERİN KORELASYONU SALİH ÖZGÜVEN Salon 3 26.11.2020 12:20 26.11.2020 12:30
SS - 043 SON EVRE KARACİĞER HASTALARI İLE KARACİĞER NAKLİ VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE FİZİKSEL KAPASİTE İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BİLGE TAŞKIN Salon 3 26.11.2020 12:30 26.11.2020 12:40
13:00 - 13:50 Sözlü Sunumlar – 9
Oturum Başkanları: Orhan Kocaman, Erkan Çağlar
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 044 HAFİF AKUT BİLİYER PANKREATİTLİ HASTALARDA İNTERVAL KOLESİSTEKTOMİ YÜKSEK KOMPLİKASYON RİSKİ İLE İLİŞKİLİDİR: PROSPEKTİF GÖZLEMSEL ÇALIŞMA MUKADDES TOZLU Salon 3 26.11.2020 13:00 26.11.2020 13:10
SS - 045 ABERRAN SAĞ POSTERİOR SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TEDAVİ MÜMKÜN MÜ?: TEK MERKEZ DENEYİMİ MUHAMMED BAHATTİN DURAK Salon 3 26.11.2020 13:10 26.11.2020 13:20
SS - 046 REKÜRREN PİYOJENİK KOLANJİTTE TEK MERKEZ ERCP DENEYİMİMİZ MUSTAFA ERGİN Salon 3 26.11.2020 13:20 26.11.2020 13:30
SS - 047  COVID-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE ERCP İŞLEMİ ERTELENEN HASTALARDA KLİNİK VE ENDOSKOPİK SONUÇLAR ONUR KESKİN Salon 3 26.11.2020 13:30 26.11.2020 13:40
SS - 048 COVID 19 PANDEMİSİ DEVAM EDERKEN ERCP YAPILMALI MI? FERHAT OMURCA Salon 3 26.11.2020 13:40 26.11.2020 13:50
14:00 - 14:50 Sözlü Sunumlar – 10
Oturum Başkanları: İsmail Hakkı Kalkan, Gözde Derviş Hakim
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 049 İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI SARSCOV-2 İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR? BİLGER ÇAVUŞ Salon 3 26.11.2020 14:00 26.11.2020 14:10
SS - 050 PANDEMİ VE GASTROENTEROLOGLAR ZÜLEYHA AKKAN ÇETİNKAYA Salon 3 26.11.2020 14:10 26.11.2020 14:20
SS - 051 COVİD-19 PANDEMİSİNİN  İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA İNTRAVENÖZ İLAÇ KULLANIMINA ETKİSİ TEVHİDE ŞAHİN Salon 3 26.11.2020 14:20 26.11.2020 14:30
SS - 052 COVİD PANDEMİSİNİN ENDOSKOPİ ÜNİTESİNDEKİ ETKİLERİ-TEK MERKEZ (ÖZEL HASTANE) DENEYİMİ ÖZDAL ERSOY Salon 3 26.11.2020 14:30 26.11.2020 14:40
SS - 053 COVİD-19 SALGINININ BEKLENMEYEN BİR FAYDASI. TAYLAN KAV Salon 3 26.11.2020 14:40 26.11.2020 14:50
15:00 - 15:40 Sözlü Sunumlar – 11
Oturum Başkanları: Cansel Türkay, Elmas Kasap
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 054 COVİD-19 ENFEKSİYONU İLE YOĞUN BAKIMDA İZLENEN VE EX OLAN HASTALARIN TRANSAMİNAZ VE BİLİRUBİN DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİM ÖZLEM BAYKAL Salon 3 26.11.2020 15:00 26.11.2020 15:10
SS - 055 KARACİĞER NAKİL ALICILARINDA SARS-COV-2 ENFEKSİYONU; TEK MERKEZ DENEYİMİ DİLARA TURAN GÖKÇE Salon 3 26.11.2020 15:10 26.11.2020 15:20
SS - 056 HYDROXYCHLOROQUINE TREATMENT IN PATIENTS WHO HAD GILBERT SYDROME WITH COVID 19 INFECTION ELİF TUĞBA TUNCEL Salon 3 26.11.2020 15:20 26.11.2020 15:30
SS - 057 COVİD-19’LU HASTALARDA TEDAVİYE BAĞLI KARACİĞER HASARI GELİŞME SIKLIĞI, FAVİPRAVİR BU TABLODA NE KADAR ETKİLİ? BERAT EBİK Salon 3 26.11.2020 15:30 26.11.2020 15:40
16:45 - 17:25 Sözlü Sunumlar – 12
Oturum Başkanları: Ebru Akın, Oğuzhan Yıldırım
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 058 KARACİĞER SİROZU TANILI HASTALARDA SARKOPENİ SIKLIĞI VE PROGNOZA ETKİSİ DİLAN ŞİRİN Salon 3 26.11.2020 16:45 26.11.2020 16:55
SS - 059 KRONİK HEPATİT VE ETYOLOJİDEN BAĞIMSIZ KARACİĞER SİROZU HASTALARINDA FİBROMİYALJİ SIKLIĞININ VE FİBROMİYALJİNİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ MEHMET YILDIRIM Salon 3 26.11.2020 16:55 26.11.2020 17:05
SS - 060 HIGH INCIDENCE OF HEPATITIS B CORE ANTIBODY POSITIVITY IN MAFLD RELATED CIRRHOSIS. İLKAY ERGENÇ Salon 3 26.11.2020 17:05 26.11.2020 17:15
SS - 061 PORTAL HİPERTANSİYONA BAĞLI ASİTİN AYIRICI TANISINDA ASİT PRO-BNP VE ASİT KOLESTEROLÜNÜN ÖNEMİ SELİN ÇAKMAK DEMİR Salon 3 26.11.2020 17:15 26.11.2020 17:25
SS - 062 UZUN DÖNEM TAKİPTE İDİYOPATİK NON-SİROTİK PORTAL HİPERTANSİYON DOĞAL SEYRİ İSMAİL İNCİ Salon 3 26.11.2020 17:25 26.11.2020 17:35

27 Kasım 2020, Cuma

10:30 - 11:10 Sözlü Sunumlar – 13
Oturum Başkanları: Sabite Kaçar, Mustafa Tahtacı
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
SS - 063 ENDOSCOPIC ULTRASOUND-GUIDED LIVER BIOPSY USING A 20-GAUGE FINE NEEDLE BIOPSY NEEDLE WITH THE WET-HEPARINIZED SUCTION TECHNIQUE GÜRHAN ŞİŞMAN Salon 3 27.11.2020 10:30:00 27.11.2020 10:40:00
SS - 064 MÜSİNÖZ PANCREAS KİST ALT GURUPLARINDA KİST BOYUTLARININ VE KİST SIVI VİSKOZİTESİNİN MALİGNİTE AÇISINDAN BELİRLEYİCİLİĞİ VAR MIDIR ? İBRAHİM HAKKI KÖKER Salon 3 27.11.2020 10:40 27.11.2020 10:50
SS - 065 ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SUBEPİTELYAL LEZYONLARINDAN GİST İLE LEİYOMİYOM AYRIMINDA EUS ELASTOGRAFİ KULLANILABİLİR Mİ? RAMAZAN ERDEM ER Salon 3 27.11.2020 10:50 27.11.2020 11:00
SS - 066 PANKREASIN MÜSİNÖZ-NON-MÜSİNÖZ KİSTLERİNİN AYRIMINDA STRİNG SİGN ÖLÇÜMÜ ÖNEMLİ Mİ? RAMAZAN ERDEM ER Salon 3 27.11.2020 11:00 27.11.2020 11:10
09:00 - 10:15 Video Bildiri Sunumlar
Oturum Başkanları: Hüseyin Ataseven, Göksel Bengi
Bildiri No Başlık Sunan Yazar Salon Sunum Başlangıç Sunum Bitiş
VS - 001 ENDOSCOPIC ULTRASOUND-GUIDED PANCREATIC NECROSECTOMY IN A PATIENT WITH SLEEVE GASTRECTOMY BETÜL PİYADE Salon 3 27.11.2020 09:00 27.11.2020 09:12
VS - 002 ENDOSCOPIC CLOSURE OF A PERFORATED RECTUM WITH OVER-THE-SCOPE-CLIP FOLLOWING COLONOSCOPY EROL BARBUR Salon 3 27.11.2020 09:12 27.11.2020 09:24
VS - 003 GASTRİK FUNDAL VARİS KANAMASININ EUS YARDIMIYLA CYANOACRYLATE VE LİPİODOL ENJEKSİYONU İLE TEDAVİSİ SERKAN DOĞAN Salon 3 27.11.2020 09:24 27.11.2020 09:36
VS - 004 WİRSUNG KANALI İLE İLİŞKİLİ PANKREAS KİSTİNİN ERCP VE EUS İLE GÖSTERİMİ. SERKAN DOĞAN Salon 3 27.11.2020 09:36 27.11.2020 09:48
VS - 005 PANKREAS BAŞI KİTLE VE WİRSUNG KANALINDA TAŞIN EUS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SERKAN DOĞAN Salon 3 27.11.2020 09:48 27.11.2020 10:00
VS - 006 ENDOSCOPIC ULTRASOUND-GUIDED HEPATOGASTROSTOMY TO TREAT A BILIOCUTANEOUS FISTULA DİDEM SAKA Salon 3 27.11.2020 10:00 27.11.2020 10:12